Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodem bych zdůraznil, že má seminární práce se téměř vyhradně věnuje politickému působení Viléma z Rožmberka. To ovšem neznamená, že události níže vypsané by byli jedinou náplní jeho života. Je nutné zdůraznit stálé rozšiřování rožmberského imperia v součinnosti se zdokonalováním šlechtického hospodaření především za regenta Jakuba Krčína z Jelčan.[1]

Druhou zde takřka nezmíněnou řinností je mecenášství nejenom hudebníků a stavební činnost zahrnující vystavbu zámečku Kratochvíle či renesanční přestavbu krumlovského zámku trvající od r.1555 prakticky po celé období jeho vladaření. [2][1]Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA a kol., Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997, s. 18-20;  Alois MÍKA, Osud slavného domu – Rozkvět a pád rožmberského impéria, České Budějovice 1970, s. 110-187; Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan – Životy posledních Rožmberků, Praha 1985, passim.

[2]V. BŮŽEK – J. HRDLIČKA a kol., Dvory, s. 25-35;  J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989, s. 248-273; Týž (ed.), Václav Březan, passim; Týž, Vilém z Rožmberka – politik smíru, Praha 1998, s. 246-274